Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2020rok.

­

UCHWAŁA Nr XVII/115/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2020rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019.506), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019.869),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy w kwocie 501 962,00zł, w tym:

 • dotacja od Samorządu Województwa Podkarpackiego na modernizację  dróg dojazdowych 72 000,00zł
 • dotacja w ramach programu PROW na rozbudowę ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice 204 158,00zł
 • dotacja w ramach programu PROW na budowę Groty solnej 125 804,00zł
 • środki od konserwatora zabytków na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich  przy budynku dworu w Pruchniku – Węgierce 100 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie umowy nr 00107-6515- um0900132/19, umowa nr RG.I.7152.4.9.2020 ORA PISMO NR irn-ii.5124.1.72.2020.IZ.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy w kwocie 911 962,00zł, w tym:

 •  modernizację dróg dojazdowych w m. Rozbórz Długi, Świebodna 72 000,00zł,
 • rozbudowa ujęcia wód wgłębnych z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice 204 158,00zł
 • budowa Groty solnej 125 804,00zł
 • wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku dworu w Pruchniku – Węgierce 200 000,00zł
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruchnik 310 000,00zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy w kwocie 418 130,00zł, w tym:

 • przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Hawłowicach 100 000,00zł
 • remont dróg gminnych w Pruchniku 160 000,00zł
 • przebudowa drogi gminnej nr 111661R Rozbórz- Okrągły – Jodłówka Parcelacja 100 000,00zł
 • odsetki od zaciągniętych pożyczek 50 000,00zł
 • usługi remontowe w budynkach remiz strażackich 8 130,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Udziela się z budżetu gminy Pruchnik dotacji dla OSP Jodłówka Parcelacja w kwocie 8 130,00zł, z przeznaczeniem na remont garażu.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2020rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.06.2020 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.06.2020 09:00 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)