Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku

­

Zarządzenie Nr 31/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 15.06.2020

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 poz. 684 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Wyznacza się na terenie Gminy Pruchnik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku:

 

Lp.

Sołectwo/osiedle

Miejsce na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

1.

  HAWŁOWICE

tablice ogłoszeniowe: k. kościoła, k. bloków

2.

  JODŁÓWKA

tablica ogłoszeniowa:

 • koło kościoła (2szt.)
 • przy głównym skrzyżowaniu
 • koło szkoły
 • przy końcowym przystanku autobusowym

3.

  JODŁÓWKA PARCELACJA

tablica ogłoszeniowa:

 • przy głównym skrzyżowaniu z drogą do Świebodnej
 • koło przystanku w stronę Świebodnej,

4.

  KRAMARZÓWKA

tablica ogłoszeniowa:

 • koło P. Kopcia (dawna kuźnia)
 • przy sklepie P. Wojtowicz
 • na wprost kościoła

5.

  PRUCHNIK DOLNY

tablica ogłoszeniowa:

 • ul. Kańczudzka przy kościelnym parkingu (obustronna)
 • ul. Pogodna przy stacji trafo
 • ul. Przemyska
 • ul. Jasna,
 • ul. Ks. B. Markiewicza (na wprost centrum kultury, sportu i turystyki (obustronna), przy skrzyżowaniu z ul. Zacisze, koło P. Długosza)
 • ul. Długa przy parkingu

6.

  PRUCHNIK GÓRNY

tablica ogłoszeniowa:

 • przy posesji P. J. Moskwy
 • koło remizy OSP nr 3
 • przy kościele

7.

  ROZBÓRZ DŁUGI

tablica ogłoszeniowa:

 • przy głównym skrzyżowaniu
 • przy zespole szkół
 • koło sołtysa

8.

  ROZBÓRZ OKRĄGŁY

tablica ogłoszeniowa:

 • przy kościele (obustronna)
 • w centrum sołectwa, k. kapliczki

9.

  RZEPLIN

tablica ogłoszeniowa:

 • przy głównym skrzyżowaniu
 • koło sołtysa

10.

  ŚWIEBODNA

tablica ogłoszeniowa:

 • przy szkole podstawowej

§ 2.

Umieszczanie plakatów lub haseł wyborczych w innych miejscach niż wymienione w § 1 wymaga uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą nieruchomości.

§ 3.

Zgodnie z art. 110 § 6 w/w kodeksu wyborczego plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 31/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2020 19:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.06.2020 19:34 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)