Wykaz nieruchomości Mienia Komunalnego w Świebodnej przeznaczonego do dzierżawy.

­

Wykaz nieruchomości Mienia Komunalnego w Świebodnej przeznaczonego do dzierżawy.

Burmistrz Pruchnika działając na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości na okres przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne niżej wymienione nieruchomości położone w miejscowości Świebodna stanowiące własność Gminy Pruchnik.
Wyszczególnione w wykazie grunty można wydzierżawić na okres do 3 lat.
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku w dniach od 16.12.2019 roku do 10.01.2020 roku

Nr działki

Rodzaje użytków, powierzchnia
(w ha)

Powierzchnia ogólna
(w ha)

Wysokość czynszu
(w zł)

UWAGI

489

PsIV-0,0321

0,0321

2,25

 

część dz. 887

RIVa-l,1416

1,1416

79,91

 

część dz. 899

RIVa-0,4362

RIVb-3,1900

3,6262

253,83

 

915

RIVa-0,1263
Lz-RIVa-0,l861

0,3124

21,87

 

939/1

RIVa-0,0303

RlVb-0,3032

0,3335

23,35

 

1053

RIVa—0,3366 RIVb-0,2390

0,5756

40,29

 

część dz. 1089

RIVa-0,2043

0,2043

14,30

 

669

PsIV-0,2210

0,2210

15,47

 

810

PsIV-0,0333

0,0333

2,33

 

1079/1

RIVa-0,0561

0,0561

3,93

 

329

RIIIb-0,0228

0,0228

2,28

 

1122/1

RIVa-0,3115

0,3115

21,81

 

Wyżej wymienione grunty można wydzierżawić na okres do 3 lat.

W terminie do 30 dni od dnia wywieszenia wykazu będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Pruchnik / sekretariat/ wnioski na dzierżawę w/w nieruchomości. Po tym terminie wykazane do dzierżawy nieruchomości mogą być wydzierżawione bez dokonywania przetargu na dzierżawę jeżeli o dzierżawę będzie się ubiegał tylko jeden podmiot lub nikt w wyznaczonym terminie nie złoży wniosku o dzierżawę.
 

                                                                                                          Burmistrz Pruchnika
                                                                                                          mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości Mienia Komunalnego w Świebodnej przeznaczonego do dzierżawy.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.12.2019 22:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.12.2019 22:27 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)