Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

­

UCHWAŁA Nr XVIII/124/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017.2077 z późn.zm.)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Załącznik nr 1, 2 i 3 do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.08.2020 08:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.08.2020 08:36 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)