Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 2 października 2020 roku

­

Zarządzenie Nr 50/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 2.10.2020

w sprawie: nominowania dyrektora szkoły do nagrody Burmistrza Pruchnika
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967) w związku z § 7 ust. 2 Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik (załącznik do Uchwały Nr XLI/306/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 25 czerwca 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Nominuję do nagrody Burmistrza Pruchnika z okazji Dnia Edukacji Narodowej z własnej inicjatywy:

  • Panią mgr Magdalenę Długosz– Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku,
  • Panią mgr Halinę Kamińską – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku,
  • Panią mgr Barbarę Mroczkę – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim,
  • Panią mgr Bożenę Szkołę – Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku.

§ 2.

Zlecam pracownikowi ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Pruchniku, przygotowanie opinii w sprawie spełnienia przez osobę nominowaną kryteriów, o których mowa w § 10 i § 11 ust. 2 cytowanego regulaminu.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 50/2020 z dnia 2 października 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.10.2020 17:32

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
02.10.2020 17:32 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)