Opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym.

­

UCHWAŁA Nr 78/XIII/2007

Rady Gminy Pruchnik z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie :
 opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym.

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990_r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust._5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z_późn. zm.).

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§1.

 

Ustala się opłaty za świadczenia w Przedszkolu Samorządowym w Pruchniku w wysokości:

  1. 65,00 zł za pierwsze dziecko,
  2. 40,00 zł za drugie i każde kolejne dziecko z rodziny, równocześnie uczęszczające do przedszkola.

§ 2.

Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Opłaty za świadczenia w przedszkolu samorządowym.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2007 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
17.01.2008 14:37 Formatowanie dokumentu (Administrator BIP)
17.01.2008 14:34 Edycja dokumentu (Administrator BIP)