Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.05.2009 08:00 Z/26/09 Stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kramarzówce.
20.05.2009 08:00 Z/25/09 Powołanie komisji ds. oszacowania szkód na drogach gminnych Gminy Pruchnik w następstwie nagłego spływu wód opadowych ze stromych zboczy gór w dniach 16 i 19 maja 2009 r.
20.05.2009 08:00 Z/24/09 Przeprowadzenie wyborów sołtysa sołectwa Hawłowice w związku z zrzeczeniem się mandatu przez dotychczasowego sołtysa.
18.05.2009 08:00 Z/23/09 Wystąpienie z wnioskiem do RIO w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Pruchnik.
14.05.2009 08:00 Z/22/09 Rozdysponowanie drzewa z zadrzewień - działka Nr 2080 położona w miejscowości Pruchnik ,właściciel Gmina Pruchnik.
12.05.2009 08:00 Z/21/09 Powołanie operatorów odpowiedzialnych za informatyczną obsługę obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.
11.05.2009 08:00 Z/20/09 Powołanie obwodowych komisji wyborczych.
30.04.2009 08:00 Z/19/09 Ustanowienie koordynatora gminnego odpowiedzialnego za informatyczną obsługę w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku
29.04.2009 08:15 Z/18/09 Dokonanie odpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Jodłówce.
29.04.2009 08:00 Z/17/09 Dokonanie nieodpłatnego nabycia na Gminę Pruchnik gruntu w Pruchniku.

poprzednia 1 2 3 4 5 następna