Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.07.2010 12:33 IR3410/9/2010 Zmiana ogłoszenia o zamówienia na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pruchnik
12.07.2010 12:50 IR3410/11/2010 przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów objętych pomocą GOPS dla szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik
08.07.2010 14:15 IR3410/10/2010 Dowóz młodzieży szkolnej z miejscowości Kramarzówka oraz Pruchnik Górny do Gimnazjum Publicznego w Pruchniku wraz z zapewnieniem powrotu w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012r
25.06.2010 15:59 IR3410/9/2010 Zmiana ogłoszenia o zamówienia na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pruchnik
18.06.2010 20:14 IR3410/9/2010 Zmiana ogłoszenia o zamówienia na wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pruchnik
18.06.2010 14:18 Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik
24.05.2010 10:28 GOPS/1/2010 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu pn.Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejski
14.04.2010 11:38 8/2010 Odbudowy drogi gminnej w Kramarzówce położonej na dz. 2588 i 2593 oraz Rzeplinie położonej na dz. 808
30.03.2010 12:08 7/2010 Dostawa wyposażenia do obiektu Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
25.03.2010 14:10 6/2010 Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2010 na potrzeby Gminy Pruchnik

poprzednia 1 2 3 następna