Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2010 14:20 IR3410/15/2010 Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2010 na potrzeby Gminy Pruchnik.
06.09.2010 14:41 Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
24.08.2010 08:51 IR 3410/13/2010 Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Pruchniku - Stan surowy otwarty
10.08.2010 14:55 IR 3410/12/2010 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży : konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i drogowej, na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa sieci kanalizacyjne
12.07.2010 12:53 IR 3410/11/2010 przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów objętych pomocą GOPS dla szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik
08.07.2010 14:21 IR3410/10/2010 Dowóz młodzieży szkolnej z miejscowości Kramarzówka oraz Pruchnik Górny do Gimnazjum Publicznego w Pruchniku wraz z zapewnieniem powrotu w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012r
25.06.2010 14:40 IR3410/9/2010 Modyfikacja SIWZ na " Budowę sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik
21.06.2010 13:25 IR 3410/9/2010 Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik
24.05.2010 10:30 GOPS/1/2010 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu pn.Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejski
14.04.2010 11:45 8/2010 Odbudowy drogi gminnej w Kramarzówce położonej na dz. 2588 i 2593 oraz Rzeplinie położonej na dz. 808

poprzednia 1 2 3 następna