Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.08.2010 13:00 IR 3410/12/2010 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży : konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i drogowej, na zadaniu inwestycyjnym pn.” Budowa sieci kanalizacyjne
10.08.2010 12:36 IR 3410/9/2010 Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik
29.07.2010 07:08 IR 3410/11/2010 Przygotowanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów dla szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik
26.07.2010 10:38 IR 3410/10/2010 Dowóz młodzieży szkolnej z miejscowości Kramarzówka oraz Pruchnik Górny do Gimnazjum Publicznego w Pruchniku wraz z zapewnieniem powrotu w roku szkolnym 2010/2011 oraz 2011/2012r
02.06.2010 11:12 GOPS/1 /2010 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europe
29.04.2010 11:39 8/2010 Odbudowy drogi gminnej w Kramarzówce położonej na dz. 2588 i 2593 oraz Rzeplinie położonej na dz. 808
08.04.2010 14:05 7/2010 Dostawa wyposażenia do obiektu Remizy OSP nr 3 w Pruchniku
06.04.2010 13:38 6/2010 Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2010 na potrzeby Gminy Pruchnik
06.04.2010 13:30 5/2010 Dostawa materiałów budowlanych oraz kruszyw drogowych na potrzeby Gminy Pruchnik
05.02.2010 09:26 IR 3410/4/2010 Wykonanie usług geodezyjno – kartograficznych na terenie gminy Pruchnik

poprzednia 1 2 3 następna