Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2021 21:27 WOOŚ.420.3.2.2021.BL.24 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podanie do publicznej wiadomości o wydaniu w dniu 23 listopada 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: "Przebudowa instalacji technologicznych na OZG Pruchnik. KGZ Jodłówka", realizowanego na terenie miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik, powiat jarosławski
25.11.2021 21:26 WOOŚ.420.3.2.2021.BL.23 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu w dniu 23 listopada 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: "Przebudowa instalacji technologicznych na OZG Pruchnik. KGZ Jodłówka", realizowanego na terenie miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik, powiat jarosławski
25.11.2021 21:24 WOOŚ.420.3.2.2021.BL.22 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pod nazwą: "Przebudowa instalacji technologicznych na OZG Pruchnik. KGZ Jodłówka", realizowanego na terenie miejscowości Hawłowice, gmina Pruchnik, powiat jarosławski
23.11.2021 20:32 PP.6220.6.12.2021 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej; Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PP.6220.6.10.2021 z dnia 22.11.2021 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ciągu dró gminnych nr 111686R (ul. Przemyska) od km 0+000,00 do km 0+327,50 oraz nr 111658R (ul. Wiejska) od km 0+000,00 do km 1+073,90 wraz z remontem mostu w km 0+128 na rzece Mleczka Wschodnia w m. Pruchnik, powiat jarosławski, woj. podkarpackie"
23.11.2021 20:27 PP.6220.6.11.2021 Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji środowiskowej; Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PP.6220.6.10.2021 z dnia 22.11.2021 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ciągu dró gminnych nr 111686R (ul. Przemyska) od km 0+000,00 do km 0+327,50 oraz nr 111658R (ul. Wiejska) od km 0+000,00 do km 1+073,90 wraz z remontem mostu w km 0+128 na rzece Mleczka Wschodnia w m. Pruchnik, powiat jarosławski, woj. podkarpackie".
22.11.2021 20:33 PP.6220.6.10.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa ciągu dró gminnych nr 111686R (ul. Przemyska) od km 0+000,00 do km 0+327,50 oraz nr 111658R (ul. Wiejska) od km 0+000,00 do km 1+073,90 wraz z remontem mostu w km 0+128 na rzece Mleczka Wschodnia w m. Pruchnik, powiat jarosławski, woj. podkarpackie"
03.11.2021 23:20 RGO.6220.1.2021.JB Obwieszczenie Wójta Gminy Gać o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa linii 110 kV Łańcut - Pruchnik"
25.10.2021 20:00 WOOŚ.420.3.2.2021.BL.20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
11.10.2021 17:05 PP.6220.7.7.2021 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika znak: PP.6220.7.7.2021 o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 11.10.2021r. znak: PP.6220.7.6.2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" NR 111658R ul. Jasna w Pruchniku wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi" miasto Pruchnik, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.
11.10.2021 17:03 PP.6220.7.8.2021 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika o Zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu w dniu 11.10.2021r. znak: PP.6220.7.6.2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" NR 111658R ul. Jasna w Pruchniku wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi" miasto Pruchnik, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.

1 2 3 4 5 6 następna