Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.10.2021 17:05 PP.6220.7.7.2021 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika znak: PP.6220.7.7.2021 o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 11.10.2021r. znak: PP.6220.7.6.2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" NR 111658R ul. Jasna w Pruchniku wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi" miasto Pruchnik, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.
11.10.2021 17:03 PP.6220.7.8.2021 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika o Zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu w dniu 11.10.2021r. znak: PP.6220.7.6.2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" NR 111658R ul. Jasna w Pruchniku wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi" miasto Pruchnik, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.
11.10.2021 17:01 PP.6220.7.6.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Pruchnika znak: PP.6220.7.6.2021 z dnia 11.10.2021 dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi gminnej klasy "D" NR 111658R ul. Jasna w Pruchniku wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi" miasto Pruchnik, powiat jarosławski, województwo podkarpackie.
04.10.2021 22:55 WOOŚ.420.3.2.2021.BL.15 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
29.09.2021 17:15 PP.6220.4.7.2021 Decyzja Burmistrza Pruchnikaw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rozbórz Długi 1" o mocy do 1 MW
29.09.2021 17:14 PP.6220.5.7.2021 Decyzja Burmistrza Pruchnika o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rozbórz Długi 2" o mocy do 1 MW
29.09.2021 17:10 PP.6220.4.9.2021 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rozbórz Długi 1" o mocy do 1 MW
29.09.2021 17:08 PP.6220.4.8.2021 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rozbórz Długi 1" o mocy do 1 MW
29.09.2021 17:05 PP.6220.5.9.2021 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rozbórz Długi 2" o mocy do 1 MW
29.09.2021 16:58 PP.6220.5.8.2021 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa elektrowni fotowoltaicznej "Rozbórz Długi 2" o mocy do 1 MW

1 2 3 4 5 6 następna