Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2021 18:48 PP.6220.4.1.2021 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej " Rozbórz Długi 1" na cz. dz. nr ewid. 133 Rozbórz Długi
29.07.2021 18:43 PP.6220.2.11.2021 Burmistrz Pruchnika podaje do publicznej informacje o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa i przebudowa linii technologicznej do higienizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Pruchniku"
27.07.2021 23:08 WOOŚ.420.3.2.2021.BL.7 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
29.06.2021 20:39 PP.6220.2.8.2021 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika o zebraniu materiałów przed wydaniem decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn: "Rozbudowa i przebudowa linii technologicznej do higienizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Pruchniku"
25.06.2021 17:09 WOOŚ.420.3.2.2021.BL.2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
16.06.2021 21:50 RZ.ZUZ.1.4210.244.2021.KW Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie znak: RZ.ZUZ.1.4210.244.2021.KW o wszczęciu postępowania administracyjnego
07.06.2021 18:30 PP.6220.2.7.2021 Obwieszczenie/ zawiadomienie Burmistrza Pruchnika o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do decyzji środowiskowej dla zadania: "Rozbudowa i przebudowa linii technologicznej do higienizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Pruchniku".
14.05.2021 16:35 PP.6220.2.4.2021 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa linii technologicznej do higienizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Pruchniku"
01.02.2021 18:11 RZ.ZUZ.1.4210.524.2020.MKo Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski
01.02.2021 18:06 WOOŚ.442.2.2020.AD.8 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna