Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2020 21:07 WOOŚ.420.3.1.2020.BL.22 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
11.05.2020 23:15 WOOŚ.420.15.1.2020.KR.20 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
04.05.2020 14:41 PP.6220.1.11.2020 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000-8+659"
29.04.2020 23:17 PP.6220.1.10.2020 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika dotyczące przedsięwzięcia pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000-8+659"
24.04.2020 07:56 PP.6220.1.2019.2020 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika o wydanej decyzji środowiskowej
17.04.2020 15:20 WOOŚ.420.3.1.2020.BL.16 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
15.04.2020 22:15 PP.6220.19.2020 Zawiadomienie Burmistrza Pruchnika o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy
10.04.2020 18:49 PZNS.465-16/20 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu dot. zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000-8+659"
10.04.2020 18:44 RZ.ZZŚ.1.435.44.2020.MD Opinia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie dot. zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000-8+659"
10.04.2020 18:39 WOOŚ.4220.3.15.2020.DG.6 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000-8+659"

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna