Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.04.2020 18:44 RZ.ZZŚ.1.435.44.2020.MD Opinia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie dot. zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000-8+659"
10.04.2020 18:39 WOOŚ.4220.3.15.2020.DG.6 Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dot. zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000-8+659"
26.03.2020 21:54 WOOŚ.420.15.1.2020.KR.11 Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WOOŚ.420.15.1.2020.KR.11
24.03.2020 22:14 PP.6220.2.2019.2020 Zawiadomienia o wydaniu decyzji środowiskowej o umorzeniu postępowania administracyjnego znak: PP.6220.2.2019.2020
13.03.2020 23:23 WOOŚ.420.3.1.2020.BL.8 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
13.03.2020 23:17 PP.6220.1.1.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zadania pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz w km 0+000-8+659"
05.03.2020 19:17 WOOŚ.420.15.1.2020.KR.7 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Nr WOOŚ.420.15.1.2020.KR.7
28.02.2020 22:09 PP.6220.1.2019.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik"
25.02.2020 19:59 PP.6220.03.2019.2020 Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej o umorzeniu postępowania administracyjnego znak PP.6220.3.2019.2020
18.02.2020 19:12 WOOŚ.420.3.1.2020.BL.2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna