Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.06.2012 15:59 IZ 271/21/2012 Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłówka, Hawłowice i Rozbórz Długi
21.06.2012 20:58 IZ271/20/2012 Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą w roku 2012 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
15.06.2012 15:52 IZ271/19/2012 Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym obejmującą działki nr 37 i 272, w km 0+000-0+330 oraz 0+510-0+720
15.06.2012 13:41 271/18/2012 Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów (objętych pomocą OPS ) dla szkół prowadzonych przez Gmin
08.06.2012 14:28 271/17/*2012 Remont parkingu w miejscowości Rozbórz Okrągły na działce nr 356
31.05.2012 18:39 OPS 271/1/2012 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego z EFS
30.05.2012 11:39 IZ 271/16/2012 Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2012 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
29.05.2012 13:17 IZ 271/14/2012 Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - Etap III
25.05.2012 15:16 IZ 271/15/2012 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
16.05.2012 13:05 IZ 271/13/2012 Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik

poprzednia 1 2 3 4 5 następna