Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2012 08:58 IZ 271/32/2012 Wykaz stolarki do postępowania pn Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku
31.10.2012 08:22 IZ 271/32/2012 zapytania i odpowiedzi nr 2 Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku
30.10.2012 14:52 IZ271/32/2012 zapytania i odpowiedzi nr 1 Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku
29.10.2012 14:06 IZ 271/33/2012 Wykonanie robót budowlanych na stadionie sportowym w Pruchniku
23.10.2012 15:03 OPS/2/2012 Zapytania i odpowiedzi nr 1 doOrganizacja i przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinanso
22.10.2012 15:25 IZ 271/32/2012 Wykonanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku.
18.10.2012 11:56 OPS/2/2012 : Organizacja i przeprowadzenie warsztatów w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu S
11.10.2012 14:25 IZ 271/31/2012 Sukcesywna dostawa betonu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
08.10.2012 16:51 IZ 271/30/2012 Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla Gminy Pruchnik
08.10.2012 13:18 IZ 271/29/2012 Remont nawierzchni placu postojowego w Kramarzówce

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna