Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2012 14:38 IZ 271/14/2012 Zmiana SIWZ dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – Etap III
03.07.2012 14:30 IZ 271/14/2012 Zapytania i odpowiedzi do postępowania przetargowego na wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – Etap III
29.06.2012 16:00 IZ 271/21/2012 Remont dróg gminnych w miejscowości Jodłówka, Hawłowice i Rozbórz Długi
21.06.2012 21:01 IZ 271/20/2012 Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą w roku 2012 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku
15.06.2012 15:53 IZ271/19/2012 : Remont drogi gminnej w Rozborzu Okrągłym obejmującą działki nr 37 i 272, w km 0+000-0+330 oraz 0+510-0+720
15.06.2012 14:12 Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów (objętych pomocą OPS ) dla szkół prowadzonych przez Gmin
08.06.2012 14:30 IZ 271/17/2012 Remont parkingu w miejscowości Rozbórz Okrągły na działce nr 356
01.06.2012 13:58 IZ 271/14/2012 Wykonanie projektów budowlanych oraz wykonawczych budowy systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik – Etap III
31.05.2012 18:32 OPS 271/1/2012 „Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego z EFS
30.05.2012 12:26 IZ 271/16/2012 Wynajem sprzętu i środków transportowych wraz z obsługą w roku 2012 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pruchniku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna