Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.04.2019 21:46 PP.6733.03.2019 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
19.04.2019 21:43 PP.6733.05.2019 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
15.04.2019 22:10 WOOŚ.420.3.4.2019.PW.10 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
15.04.2019 18:39 Informacja o II przetargu na sprzedaż drewna w miejscowosci Kramarzówka
12.04.2019 16:17 Wybór Partnera projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
09.04.2019 23:19 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV wraz ze słupem SN w miejscowości Kramarzówka"
09.04.2019 23:17 Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie projektu zmiany koncesji nr 63/94
05.04.2019 23:20 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej w projekcie decyzji Burmistrza
04.04.2019 21:11 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa rozsnącego w m. Kramarzówka na działce nr 2413
02.04.2019 21:52 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa rozsnącego w m. Pruchnik na działce nr 1101/6 i 1101/7

1 2 3 4 5 6 następna