Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2019 22:58 PP.6733.02.209 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
18.03.2019 19:39 Obwieszczenie Ministra Środowiska dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany koncesji nr 63/94 na wydobycie gazu ziemnego ze złoża Pruchnik - Pantalowice położonego na tereniu gmina miejsko - wiejskich: Pruchnik i Kańczuga.
18.03.2019 19:32 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku – pierwsza aktualizacja
04.03.2019 19:36 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania środków pomocowych.
25.02.2019 23:25 Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych.
25.02.2019 08:46 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
24.02.2019 10:50 PP.6733.01.2019 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak 6733.01.2019 pod nazwą „ Budowa odcinaka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego na terenie działek ozn. 2314/1, 2314/2, 2313, 2332, 2345, obręb Pruchnik”.
19.02.2019 19:08 Uchwała RIO z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pruchnik na lata 2019 - 20128
12.02.2019 21:31 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. inwestycji i pozyskiwania funduszy pomocowych.
12.02.2019 21:28 WOOŚ.420.3.8.20208.PW.13 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

1 2 3 4 5 6 następna