Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.04.2021 20:48 RZ.ZUZ.1.4210.134.2021.SW Informacje o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
06.04.2021 21:14 PP.6733.7.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
31.03.2021 20:57 PP.6733.8.2021 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
31.03.2021 20:55 PP.6733.10.2021 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
31.03.2021 20:53 PP.6733.9.2021 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
24.03.2021 17:21 PP.6733.7.2021 Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
23.03.2021 22:47 Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania adminsitracyjnego znak N-VIII.7820.1.22.2020
19.03.2021 18:57 PP.6721.1.2.2021 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego przebieg linii 110 kV relacji Pruchnik – Przemyśl
19.03.2021 17:51 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce
15.03.2021 17:35 PP.6733.6.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna