Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2019 20:17 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku i statystycznej liczbie uczniów
11.01.2019 20:37 PP.6733.22.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
07.01.2019 14:18 PP.6733.21.2018 Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.01.2019 21:01 Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji lokalizacji celu publicznego znak PP.6733.16.2018 z z dnia 16.11.2018 r.
02.01.2019 18:52 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzewa rozsnącego w m. Pruchnik na działce nr 48
02.01.2019 18:48 Informacja OPS Pruchnik odnośnie Karty Dużej Rodziny.
02.01.2019 10:28 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - asystent rodziny w OPS Pruchnik
16.12.2018 23:15 WOOS.420.3.8.2018.PW.3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie odnośnie postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 18 maja 2018 r., znak WOOŚ.420.3.2.2018.PW.19, dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Pruchnik – Pantalowice”
12.12.2018 21:31 GKN.673.648.2018.MDK Obwieszczenie Starosty Jarosławskiego z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie uzgodnienia decyzji lokalizacji cepu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą: Budowa linii kablowych nN w miejscowości Rozbórz Okrągły w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej0,4 kV w miejscowości w miejscowości Rozbórz Okrągły, stacje 1 i 2” na terenie działki 396, położonej w obrębie ewidencyjnym Rozbórz Okrągły, gmina Pruchnik
09.12.2018 14:43 PP.6733.21.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1 2 3 4 5 6 następna