Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2020 20:20 PP.6733.32.2020 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
06.10.2020 20:19 PP.6733.31.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.10.2020 20:18 Obwieszczenie - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
01.10.2020 16:45 PP.6220.4.6.2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
01.10.2020 16:44 PP.6220.4.7.2020 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia.
01.10.2020 16:41 PP.6220.4.8.2020 Obwieszczenie Burmistrza Pruchnika w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji dla przedsięwzięcia.
28.09.2020 19:59 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Referacie Budżetu, Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych
23.09.2020 20:07 RZ.ZPU.1.522.4.364.2020.KS Obwieszczenie PGW Wody Polskie
22.09.2020 20:48 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Referacie Budżetu, Finansów, Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.
21.09.2020 20:40 PP.6733.25.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna