Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2012 07:01 149/XIX/2012 Zaliczenie ulic i dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
31.10.2012 07:00 148/XIX/2012 Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
31.10.2012 06:59 147/XIX/2012 Podział Gminy Pruchnika na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
31.10.2012 06:58 146/XIX/2012 Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2013 r.
31.10.2012 06:57 145/XIX/2012 "UCHYLONA" - Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruchnik.
31.10.2012 06:56 144/XIX/2012 "TRACI MOC" - Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.
31.10.2012 06:55 143/XIX/2012 "TRACI MOC" - Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
31.10.2012 06:50 142/XIX/2012 "UNIEWAŻNIONA" - Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
31.10.2012 06:45 141/XIX/2012 Podatek od nieruchomości
31.10.2012 06:44 140/XIX/2012 Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

1 2 następna