Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.09.2013 09:41 IZ 271/21/2013 Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby Gminy Pruchnik
09.09.2013 11:21 IZ 271/20/2013 Remont zjazdu z drogi gminnej przy kościele filialnym w Pruchniku Górnym
22.08.2013 09:04 IZ 271/19/2013 Modernizacja – remont dróg poscaleniowych oraz drogi gminnej (w Rozborzu Długim do cmentarza) na terenie Gminy Pruchnik
31.07.2013 10:29 IZ 271/18/2013 Odwodnienie budynku wielofunkcyjnego w Jodłówce i roboty wewnętrzne
24.07.2013 10:05 IZ 271/15/2013 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”
24.07.2013 09:30 IZ 271/13/2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły”
18.07.2013 13:42 OSP H/1/2013 Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Hawłowicach
09.07.2013 14:12 IZ 271/16/2013 „Remont drogi na działkach nr 2110, 1975/1 (boczna ul. Wałowej)”
08.07.2013 11:57 IZ 271/17/2013 „Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Pruchnik”
03.07.2013 09:39 OPS 271/1/2013 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z EFS

poprzednia 1 2 3 4 następna