Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2014 17:20 IZ271/9/2014 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik
25.04.2014 15:33 IZ 271/8/2014 Pruchnik: Remont drogi gminnej Nr 140003 R Jodłówka - Leśniczówka dz. nr ewid. 2666/3
02.04.2014 14:24 OPS/1/2014 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Fundus
01.04.2014 12:11 IZ 271/7/2014 Zmina ogłoszenia nr 3 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce
27.03.2014 11:22 IZ 271/7/2014 Zmina ogłoszenia nr 2 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce
17.03.2014 09:35 IZ 271/7/2014 Zmina ogłoszenia nr 1 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce
12.03.2014 13:35 IZ 271/7/2014 Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kramarzówce
28.02.2014 13:45 IZ 271/6/2014 Wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych
25.02.2014 14:56 IZ 271/5/2014 Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania te
20.02.2014 13:48 IZ 271/4/2014 Budowa wiaty turystycznej (mała architektura) jako miejsca rekreacji i wypoczynku

poprzednia 1 2 3 4 następna