Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.07.2015 15:46 IZ 271/13/2015 ZMIANA SIWZ na Budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
24.07.2015 15:04 OSP JP/2/2015 Zapytanie i odpowiedź nr 2 do Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji
23.07.2015 15:58 OSP JP/2/2015 Zapytanie i odpowiedż nr 1 do Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji
23.07.2015 13:26 IZ 271/13/2015 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
22.07.2015 18:24 OSP JP/2/2015 Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji
13.07.2015 14:28 IZ271/11/2015 Zapytania i odpowiedzi nr 1 do postępowania pn Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik
09.07.2015 20:23 IZ271/10/2015 ZMIANA SIWZ NR 1 na Zakup energii elektrycznej dla 117 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
09.07.2015 16:20 IZ271/10/2015 zapytania i odp nr 3 Zakup energii elektrycznej dla 117 punktów poboru Gminy Pruchnik
09.07.2015 15:19 IZ271/10/2015 zapytania i odp nr 2 Zakup energii elektrycznej dla 117 punktów poboru Gminy Pruchnik
07.07.2015 12:48 IZ271/12/2015 Remont drogi gminnej nr 111669R Świebodna- Nowa Wieś dz. nr ewid. 996 i 1039 w km 0 550-1 690

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna