Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.07.2015 13:19 IZ 271/13/2015 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w obrębach: Świebodna i Rozbórz Długi
22.07.2015 17:51 OSP JP/2/2015 Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji
09.07.2015 17:45 IZ271/10/2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na Zakup energii elektrycznej dla 118 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych.
07.07.2015 12:05 IZ271/12/2015 Remont drogi gminnej nr 111669R Świebodna- Nowa Wieś dz. nr ewid. 996 i 1039 w km 0 550-1 690
06.07.2015 12:38 IZ271/11/2015 Budowa ujęcia wody wraz z rurociągiem wody surowej w miejscowości Hawłowice gmina Pruchnik
05.07.2015 14:47 OSP JP/1/2015 Zakup fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Jodłówce Parcelacji
03.07.2015 12:21 IZ271/10/2015 Zakup energii elektrycznej dla 117 punktów poboru Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
01.07.2015 14:00 OPS 2/2015 Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego z Europejskiego Fun
07.05.2015 11:49 IZ271/7/2015 zmiana ogłoszenia nr 1 Wykonanie placów i parkingów przy świetlicy wiejskiej w Kramarzówce
29.04.2015 13:33 IZ 271/10/2015 Przebudowa drogi gminnej 111664R z chodnikiem w miejscowości Jodłówka na długości 380 mb na działce oznaczonej nr 2310

poprzednia 1 2 3 następna