Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2017 17:43 IZ 271/26/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
06.11.2017 09:55 IZ 271/22/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2018
02.10.2017 16:48 IZ 271/9/2017 SPROSTOWANIE DO Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
14.09.2017 18:26 IZ 271/25/2017 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
08.09.2017 13:48 IZ 271/24/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”
29.08.2017 17:18 IZ 271/23/2017 Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik
29.08.2017 11:02 IZ 271/9/2017 Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowic
29.08.2017 10:19 IZ 271/8/2017 SPROSTOWANIE (2) DO Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
25.08.2017 16:13 IZ 271/8/2017 SPROSTOWANIE DO Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
12.08.2017 13:33 IZ 271/22/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w latach 2018-2019

1 2 3 4 następna