Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.11.2017 17:47 IZ 271/26/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
06.11.2017 10:05 IZ 271/22/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2018
03.10.2017 16:33 IZ 271/9/2017 Zapytanie i odpowiedź 2 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowic
02.10.2017 17:11 IZ 271/9/2017 ZMIANA SIWZ „Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice”
14.09.2017 18:48 IZ 271/25/2017 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
12.09.2017 14:45 IZ 271/9/2017 Zapytanie i odpowiedź Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowic
08.09.2017 15:52 IZ 271/24/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”
05.09.2017 15:39 IZ 271/8/2017 ZMIANA SIWZ 6 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
05.09.2017 15:34 IZ 271/8/2017 Zapytanie i odpowiedź 5 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
29.08.2017 17:24 IZ 271/23/2017 Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik

1 2 3 4 5 6 następna