Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.04.2017 15:50 IZ 271/7/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – dotyczy 3 obiektów kubaturowych
10.04.2017 18:17 IZ 271/6/2017 Remont ulicy Pogodnej na odcinku km 0+060 – 0+416 oraz utwardzenie placu położonego na działkach o nr ewid. 2239, 2/136, 2248 w Pruchniku
27.03.2017 14:35 IZ 271/5/2017 Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
23.03.2017 13:30 IZ 271/4/2017 zmiana SIWZ Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
23.03.2017 13:19 IZ 271/4/2017 Zapytania i odpowiedzi nr 3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
22.03.2017 19:44 IZ 271/4/2017 Zapytania i odpowiedzi nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
22.03.2017 18:57 IZ 271/3/2017 zmiana SIWZ nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
22.03.2017 18:25 IZ 271/3/2017 Zapytania i odpowiedzi nr 3 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
22.03.2017 13:16 IZ 271/4/2017 Zapytania i i odpowiedzi nr 1 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
22.03.2017 13:02 IZ 271/3/2017 Zapytania i i odpowiedzi nr 2 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna