Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2017 13:09 IZ 271/8/2017 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
07.12.2017 14:08 IZ 271/26/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice”
24.11.2017 13:10 IZ 271/9/2017 Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
24.11.2017 11:19 IZ 271/22/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2018
23.11.2017 12:49 IZ 271/8/2017 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
20.10.2017 12:19 IZ 271/8/2017 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
05.10.2017 18:25 IZ 271/25/2017 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo - konserwatorskich BASZTY – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
28.09.2017 09:54 IZ 271/24/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
18.09.2017 08:22 IZ 271/23/2017 Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik
24.08.2017 10:38 IZ 271/21/2017 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

1 2 3 następna