Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.05.2017 10:37 IZ 271/10/2017 Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
08.05.2017 14:34 IZ 271/12/2017 cz. I – KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE - Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
04.05.2017 15:47 IZ 271/7/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – dotyczy 3 obiektów kubaturowych
04.05.2017 09:33 IZ 271/6/2017 Remont ulicy Pogodnej na odcinku km 0+060 – 0+416 oraz utwardzenie placu położonego na działkach o nr ewid. 2239, 2/136, 2248 w Pruchniku
12.04.2017 10:19 IZ 271/3/2017 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP nr 1 w Pruchniku
11.04.2017 11:25 IZ 271/5/2017 Wykonanie stanu surowego otwartego budynku wielofunkcyjnego Domu Strażaka w Pruchniku nr 2
07.04.2017 14:58 IZ 271/4/2017 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – SP w Kramarzówce
03.04.2017 07:54 IZ 271/2/2017 Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik – budynek byłego Ośrodka Zdrowia w Pruchniku
20.01.2017 14:28 IZ 271/1/2017 Zakup paliwa do samochodów służbowych i urządzeń Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jej jednostek organizacyjnych

poprzednia 1 2 3