Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2017 17:43 IZ 271/8/2017 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
15.12.2017 19:24 IZ 271/9/2017 Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
13.12.2017 14:56 IZ 271/26/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
04.12.2017 12:55 IZ 271/22/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2018
12.10.2017 14:08 IZ 271/24/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”
12.10.2017 09:13 IZ 271/25/2017 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
25.09.2017 11:37 IZ 271/23/2017 Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik
30.08.2017 12:23 IZ 271/20/2017 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
24.08.2017 11:49 IZ 271/21/2017 POSTĘPOWANIE NA Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
17.08.2017 15:40 IZ 271/18/2017 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

1 2 3 następna