Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.11.2017 12:13 IZ 271/26/2017 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice”
14.11.2017 12:17 IZ 271/22/2017 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2018
18.10.2017 12:32 IZ 271/9/2017 Budowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Pruchnik i Hawłowice
29.09.2017 12:55 IZ 271/25/2017 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo - konserwatorskich BASZTY – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
18.09.2017 12:35 IZ 271/24/2017 „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu pn. „Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku”
14.09.2017 08:01 IZ 271/23/2017 Remont dróg gminnych w Gminie Pruchnik
11.09.2017 10:56 IZ 271/8/2017 Budowa systemu gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruchniku
24.08.2017 10:33 IZ 271/21/2017 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
18.08.2017 11:44 IZ 271/20/2017 Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
08.08.2017 10:03 IZ 271/19/2017 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo – konserwatorskich BASZTY - pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

1 2 3 następna