Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2017 08:53 XXVI/184/2017 Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
03.02.2017 06:50 XXVI/183/2017 Upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Pruchnik.
03.02.2017 06:47 XXVI/182/2017 Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki.
03.02.2017 06:46 XXVI/181/2017 Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
03.02.2017 06:45 XXVI/180/2017 Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
03.02.2017 06:41 XXVI/179/2017 Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.
03.02.2017 06:40 XXVI/178/2017 Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.
03.02.2017 06:39 XXVI/177/2017 Zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Rzeplinie, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Rozborzu Długim.
03.02.2017 06:38 XXVI/176/2017 Zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Hawłowicach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
03.02.2017 06:37 XXVI/175/2017 Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.

1 2 następna