Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.03.2017 06:51 XXVII/202/2017 Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
27.03.2017 06:50 XXVII/201/2017 Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok.
27.03.2017 06:49 XXVII/200/2017 Zaciągnięcie pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
27.03.2017 06:48 XXVII/199/2017 Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
27.03.2017 06:47 XXVII/198/2017 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu
27.03.2017 06:46 XXVII/197/2017 Zmiana uchwały własnej.
27.03.2017 06:45 XXVII/196/2017 Określenie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.
27.03.2017 06:44 XXVII/195/2017 Przekształcenie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Hawłowicach.
27.03.2017 06:43 XXVII/194/2017 Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim w Zespole Szkół w Rozborzu Długim, poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Rzeplinie
27.03.2017 06:42 XXVII/193/2017 Przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.

1 2 następna