Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
12.12.2017 19:40 XXXIII/247/2017 Uchwalenie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruchnik na lata 2017 - 2023.
14.11.2017 23:10 XXXIII/246/2017 Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół w Rozborzu Długim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim.
14.11.2017 23:07 XXXIII/245/2017 Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I-IV.
14.11.2017 23:05 XXXIII/244/2017 Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku o strukturze organizacyjnej obejmującą klasy I-IV.
14.11.2017 23:04 XXXIII/243/2017 Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce.
14.11.2017 23:03 XXXIII/242/2017 Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce.
14.11.2017 23:02 XXXIII/241/2017 Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
14.11.2017 23:01 XXXIII/240/2017 Zmiana uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
14.11.2017 23:00 XXXIII/239/2017 Przyjęcie „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
14.11.2017 22:58 XXXIII/237/2017 Utworzenie jednostki budżetowej Gminy Pruchnik p.n. „Zakład Gospodarki Komunalnej w Pruchniku”.

1 2 następna