Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2018 18:20 IZ 271/18/2018 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
23.08.2018 18:31 IZ 271/17/2018 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
07.08.2018 17:18 IZ 271/15/2018 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
07.08.2018 15:25 IZ 271/14/2018 ZMIANA SIWZ Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły
01.08.2018 17:06 IZ 271/14/2018 Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły
23.07.2018 12:49 IZ 271/13/2018 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
19.07.2018 17:59 IZ 271/11/2018 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
17.07.2018 13:07 IZ 271/12/2018 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
02.07.2018 16:34 IZ 271/10/2018 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
27.06.2018 19:21 IZ 271/9/2018 ZMIANA SIWZ Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe.

1 2 3 następna