Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2018 11:02 IZ 271/17/2018 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
23.08.2018 08:13 IZ 271/15/2018 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
16.08.2018 11:26 IZ 271/14/2018 Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły
07.08.2018 13:21 IZ 271/13/2018 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
03.08.2018 11:26 IZ 271/11/2018 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
02.08.2018 14:46 IZ 271/12/2018 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
17.07.2018 10:51 IZ 271/10/2018 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
12.07.2018 11:34 IZ 271/5/2018 Budowa strefy aktywności w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) w Pruchniku
29.06.2018 10:51 IZ 271/9/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe
12.06.2018 08:00 IZ 271/8/2018 Zmiana sposobu użytkowania budynku ośrodka zdrowia na Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych i Rewalidacyjnych z instalacjami wewnętrznymi i urządzeniami budowlanymi – roboty wykończeniowe

1 2 następna