Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.02.2018 06:25 XXXVIII/276/2018 Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pruchniku na 2018 rok.
19.02.2018 06:20 XXXVIII/275/2018 Określenie kryteriów rekrutacji na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych oraz określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Pruchnik jest organem prowadzącym.
19.02.2018 06:15 XXXVIII/274/2018 "TRACI MOC" Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
19.02.2018 06:10 XXXVIII/273/2018 Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.
19.02.2018 06:05 XXXVIII/272/2018 Dokonanie zakupu nieruchomości w Świebodnej.
19.02.2018 06:00 XXXVIII/271/2018 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.