Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2018 22:24 XXXIX/290/2018 Zmiana uchwały Nr XXVIII/209/2017 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik.
24.05.2018 22:17 XXXIX/289/2018 Określenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego.
24.05.2018 22:11 XXXIX/288/2018 Wystąpienie z wnioskiem o zmianę granic miasta Pruchnika
24.05.2018 22:08 XXXIX/287/2018 Dokonanie zakupu nieruchomości w Pruchniku
24.05.2018 21:42 XXXIX/286/2018 Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pruchnik.
24.05.2018 21:38 XXXIX/285/2018 Podział Gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
24.05.2018 21:30 XXXIX/284/2018 Ustanowienie pomników przyrody.
24.05.2018 21:27 XXXIX/283/2018 Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
24.05.2018 21:24 XXXIX/282/2018 Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
24.05.2018 21:17 XXXIX/281/2018 Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

1 2 następna