Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.06.2018 23:11 XLI/310/2018 Zasady usytuowania na terenie gminy Pruchnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
25.06.2018 06:30 XLI/309/2018 Ustalenie dla terenu Gminy Pruchnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Pruchnik.
25.06.2018 06:29 XLI/308/2018 Przyjęcie deklaracji o samozobowiązaniu do wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu na okres 5 lat.
25.06.2018 06:28 XLI/307/2018 Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego.
25.06.2018 06:27 XLI/306/2018 Ustalenie Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pruchnik
25.06.2018 06:26 XLI/305/2018 "TRACI MOC" Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.
25.06.2018 06:25 XLI/304/2018 Zmiana uchwały własnej Nr 97/XII/2011 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
25.06.2018 06:20 XLI/303/2018 Uzgodnienie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody
25.06.2018 06:15 XLI/302/2018 Udzielenie odpowiedzi na skargę
25.06.2018 06:08 XLI/301/2018 Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

1 2 następna