Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.12.2019 15:24 IZ 271/25/2019 ZMIANA OGŁOSZENIA Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I
11.12.2019 19:37 IZ 271/25/2019 Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I
02.12.2019 18:22 IZ 271/24/2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
22.11.2019 12:05 IZ 271/20/2019 ZMIANA OGŁOSZENIA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
18.11.2019 15:48 IZ 271/20/2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
18.11.2019 09:10 IZ 271/23/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik wroku 2020
12.11.2019 16:29 IZ 271/22/2019 POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE - SPROSTOWANIE DO Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościz terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
12.11.2019 15:34 IZ 271/22/2019 POSTĘPOWANIE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik wroku 2020
24.10.2019 16:43 IZ 271/21/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
18.10.2019 10:45 IZ 271/19/2019 Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”

1 2 3 4 następna