Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2019 18:34 IZ 271/10/2019 Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I
17.04.2019 17:04 IZ 271/7/2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +
17.04.2019 13:04 IZ 271/6/2019 ZMIANA OGŁOSZENIA Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
16.04.2019 16:01 IZ 271/6/2019 Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
15.04.2019 14:22 IZ 271/8/2019 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
20.03.2019 16:22 IZ 271/5/2019 Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce
14.02.2019 12:38 IZ 271/4/2019 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2019 roku
13.02.2019 15:07 IZ 271/3/2019 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00
03.01.2019 13:41 IZ 271/2/2019 ZMIANA OGŁOSZENIA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
03.01.2019 13:21 IZ 271/2/2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury

poprzednia 1 2 3 4 następna