Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.06.2019 18:51 IZ 271/10/2019 Budowa kaplicy przedpogrzebowej w Jodłówce – etap I
30.04.2019 13:07 IZ 271/7/2019 ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +
30.04.2019 12:44 IZ 271/7/2019 ZMIANA SIWZ Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +
25.04.2019 15:00 IZ 271/8/2019 ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
17.04.2019 17:08 IZ 271/7/2019 Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po byłej szkole podstawowej w miejscowości Hawłowice na potrzeby nowo tworzonego Klubu Senior +
16.04.2019 16:05 IZ 271/6/2019 Remont dróg w miejscowości Rzeplin i Hawłowice
15.04.2019 14:55 IZ 271/8/2019 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce
27.03.2019 14:24 IZ 271/5/2019 ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce
20.03.2019 16:33 IZ 271/5/2019 Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce
21.02.2019 08:42 IZ 271/3/2019 ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00

poprzednia 1 2 3 4 5 następna