Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2020 09:58 IZ 271/25/2019 Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I
18.12.2019 15:56 IZ 271/24/2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
12.12.2019 11:22 IZ 271/24/2019 UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI: Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
10.12.2019 10:18 IZ 271/23/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
02.12.2019 12:17 IZ 271/20/2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
14.11.2019 10:13 IZ 271/21/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
13.11.2019 11:01 IZ 271/22/2019 POSTĘPOWANIE UNIJNE NA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
06.11.2019 15:51 IZ 271/19/2019 Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”
17.10.2019 14:10 IZ 271/18/2019 Przebudowa dróg gminnych
27.09.2019 19:28 IZ 271/17/2019 Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj”

1 2 3 następna