Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.01.2020 10:25 IZ 271/25/2019 POSTĘPOWANIE NA Zakup fabrycznie nowego, lekkiego, terenowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP Pruchnik I ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
10.01.2020 16:16 IZ 271/24/2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
20.12.2019 16:47 IZ 271/23/2019 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik w roku 2020
02.12.2019 13:09 IZ 271/20/2019 POSTĘPOWANIE NA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
21.11.2019 12:36 IZ 271/21/2019 Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
13.11.2019 11:35 IZ 271/22/2019 POSTĘPOWANIE UNIJNE NA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
06.11.2019 16:14 IZ 271/19/2019 POSTEPOWANIE NA Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj” ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
28.10.2019 11:47 IZ 271/18/2019 Przebudowa dróg gminnych
27.09.2019 19:43 IZ 271/17/2019 POSTĘPOWANIE NA Budowa groty solnej wraz z zagospodarowaniem działki nr 1021/6 w Pruchniku w formule „zaprojektuj i wybuduj” ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
16.09.2019 15:13 IZ 271/16/2019 POSTĘPOWANIE NA Przebudowa dróg gminnych ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

1 2 3 następna