Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.02.2020 18:39 PP.6733.05.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
20.02.2020 18:32 PP.6733.06.2020 Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
18.02.2020 19:14 PP.6733.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.02.2020 20:51 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pruchniku
14.02.2020 19:13 RZ.ZUZ.1.4210.37.2020.MS Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie
13.02.2020 22:37 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku (Zamawiający) poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Pruchnik w zakresie zapewnienia zajęć dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania tych dzieci
13.02.2020 22:26 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. transportu i dróg.
11.02.2020 19:00 PP.6733.04.2020 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
11.02.2020 17:53 PP.6733.04.2020 Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
07.02.2020 08:38 Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – ds. transportu i dróg

1 2 3 4 5 6 następna