Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2013 08:50 176/XXIII/2013 Przystąpieniae do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016”
21.03.2013 08:30 175/XXIII/2013 "UCHYLONA" - Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szóstą i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość
21.03.2013 08:15 174/XXIII/2013 "UCHYLONA" - Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pruchnik za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
21.03.2013 08:00 173/XXIII/2013 Dokonanie zamiany gruntu
21.03.2013 07:45 172/XXIII/2013 Wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w drodze przetargu zabudowane nieruchomości w Pruchniku stanowiące pozostałości dawnego zamku w Pruchniku.
21.03.2013 07:30 171/XXIII/2013 Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 r.
21.03.2013 07:15 170/XXIII/2013 Określenie przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Pruchnik udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
21.03.2013 07:00 169/XXIII/2013 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - budowa chodnika”.
21.03.2013 06:55 168/XXIII/2013 Zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
21.03.2013 06:50 167/XXIII/2013 Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruchnik.

1 2 następna