Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2018 10:42 IZ 271/20/2018 ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
27.12.2018 10:07 IZ 271/20/2018 ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
20.12.2018 18:44 IZ 271/20/2018 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
08.11.2018 18:15 IZ 271/21/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019
02.11.2018 14:56 IZ 271/16/2018 ZMIANA SIWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019
02.11.2018 14:48 IZ 271/16/2018 ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019
26.10.2018 15:24 IZ 271/19/2018 Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce
26.10.2018 09:27 IZ 271/16/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019
28.09.2018 18:20 IZ 271/18/2018 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
23.08.2018 18:31 IZ 271/17/2018 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

1 2 3 następna