Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2019 11:27 IZ 271/20/2018 POSTĘPOWANIE NA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
04.12.2018 14:50 IZ 271/21/2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019
16.11.2018 10:14 IZ 271/19/2018 Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z napędem 4x4 dla OSP w Kramarzówce
08.11.2018 11:41 IZ 271/16/2018 POSTĘPOWANIE NA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2019 ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
30.10.2018 09:33 IZ 271/18/2018 Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
28.09.2018 09:37 IZ 271/17/2018 POSTĘPOWANIE NA Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
31.08.2018 16:24 IZ 271/14/2018 Remont drogi w miejscowości Świebodna, Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły
23.08.2018 12:16 IZ 271/15/2018 POSTĘPOWANIE NA Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo- konserwatorskich baszty – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE
16.08.2018 17:12 IZ 271/11/2018 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
07.08.2018 18:00 IZ 271/12/2018 Przebudowa i prace remontowo – konserwatorskie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kaplicę przedpogrzebową w Kramarzówce

1 2 3 następna