Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.03.2019 16:33 IZ 271/5/2019 Rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem w Jodłówce
21.02.2019 08:42 IZ 271/3/2019 ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00
14.02.2019 12:40 IZ 271/4/2019 Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego, budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2019 roku
13.02.2019 16:26 IZ 271/3/2019 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00
08.01.2019 11:23 IZ 271/2/2019 ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
08.01.2019 10:44 IZ 271/2/2019 ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
03.01.2019 13:24 IZ 271/2/2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
02.01.2019 16:13 IZ 271/1/2019 Zakup paliwa do pojazdów służbowych i urządzeń Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych